Utbildningar

Bättre kommunikation och konfliktkunskap för arbetslivet


Två dagars utbildning i kommunikation och konfliktkunskap som ger dig förståelse för arbete med mellanmänskliga konflikter och kränkande särbehandling


Den 28-29 november 2019 i centrala Göteborg


Att kunna hantera konflikter på arbetsplatsen är ett måste för dagens medarbetare. Men alla tycker inte lika mycket om det! Man räknar med att ett genomsnittligt bortfall av effektiv arbetstid på grund av arbetsplatskonflikter är ungefär 37%.


Att bli bättre på att kommunicera och hantera konflikter betyder att jag behöver bli tydligare i att framföra mina budskap på ett respektfullt och empatiskt och att jag tar mig tid att lyssna på mina medarbetare. Inte lätt när stressen växer och effektiviteten pressas. När jag förstår mig själv och andra minskar missförstånd och mina relationer till medarbetare förbättras, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet.


Utbildningen vilar på transaktionsanalytiska, TA teorier och metoder. TA är en kommunikationsmodell och en metod för förändring och utveckling. Den innehåller konfliktkunskap, hur konflikter uppstår och utvecklas samt hur man minimerar dess skada på personal och ökar effektiviteten i arbetet.


Ur innehållet:

förbättra din kommunikationen så att du kan stärka samarbete

uttrycka dig så att andra förstår vad du menar

bemöta andra empatiskt och respektfullt

lyssna aktivt för att förstå andra

utveckla din empatiska förmåga, både för dig själv och andra

konflikthantering, konflikteskalation samt att förebygga konflikter

Respektfull kunna föra svåra samtal


Utbildningen vänder sig till chefer och HR ansvariga och de som har någon form av arbetsledande roll som skolpersonal-, socialtjänst-, eller vårdpersonal som vill vidareutveckla sina kunskaper att konstruktivt kunna arbeta med kommunikation, konflikter och motsättningar på arbetsplatsen.


Pris: 4450:- + moms

Plats: Prästgårdsängen 5, Örgryte

Tid: 28-29/11 2019 dag 1: 10-17, dag 2: 9-16
Introduktionskurs i transaktionsanalys den 23-24 april 2020

Transaktionsanalysen (TA),  är en kommunikationsteori och en handfast metodik, användbar på jobbet, i vardagen och med familjen. Inom TA kan man arbeta kognitivt, känslomässigt, systemiskt och psykodynamiskt. Förändring sker genom tydliga överenskommelser om vilka mål som ska uppnås och hur arbetet dit ska bedrivas.

 

TA är utmärkt som ett komplement till andra typer av terapier och coachningsinriktningar och används inom olika fält, terapi, organisationsutveckling, pedagogik och counselling/coachning.

 

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med människor: inom näringslivet, kommunal och statlig verksamhet, t. ex. chefer, HR ansvariga, socionomer, kuratorer, lärare och personalansvariga och till dem som vill vidareutveckla sig genom personlig utveckling.

 

Ur innehållet:

- Transaktionsanalysen grundläggande värden och etik, dess utveckling, teori och syfte

- Jagtillstånd - en utmärkt och användbar modell i förståelsen av hur individer fungerar

- Analys av vår kommunikation, och hur vi kan bli tydligare i att föra fram våra budskap samt minska missförstånd

- Hur strukturerar vi vår tid på bästa sätt, och var finner vi vår motiverande kraft

- Nedvärderingar, hur vi ignorerar viktig information när vi löser problem

- Att få syn på de psykologiska spel som leder till att vi mår dåligt

- Hur man löser känslomässiga problem

- Livshistoriens påverkan på våra beslut

- Hur man formulerar tydliga kontrakt för att uppnå framgångsrika mål.

 

Pris: 4 450:- + moms,

Tid: Dag 1, 10 – 17 och dag 2, 9-16

Plats: Prästgårdsängen 5 i centrala Göteborg

 

 

Eleonore Lind Tillsammans i Samtal AB


Utbildningar, föreläsningar, medling, handledning och samtalsterapi

Copyright @ All Rights Reserved