Start

Eleonore Lind Tillsammans i Samtal AB

 

PTSTA-p & Medlare

Prästgårdsängen 5, 451 91 Göteborg

eleonore.lind@telia.com

+46 709 94 74 35

Eleonore är en av sveriges mest välrenomérade medlare i medling vid brott, skolmedling, grannmedling, medling på arbetsplatsen. Jag erbjuder medling, konflikthantering, utbildning workshops och föreläsningar om kommunikation, medling som metod eller etik på arbetsplatsen.

 

Introduktionsutbildningar i transaktionsanalys samt längre utbildningar till Samtalsterapeut och till certifierad transaktionsanalytiker tillsammans med kollegor i Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA www.transaktionsanaly.nu

 

Hemsidan är under uppbyggnad!

 

 

 

Nästa introduktionskurs i transaktionsanalalys:

Stockholm den 25 - 26 september

Göteborg den 16 - 17 november

 

 

 

 

 

 

 

Ledarskap för framtidens ledare!

En workshop om ledarskap utifrån transaktionsanalytisk teori. Att arbeta i organisationer och att leda arbetsgrupper kräver tydliga budskap och mål samt ett engagemang och en passion för uppgiften.

 

Tid: 17.30 - 19.30

Plats: Prästgårdsängen 5

För att boka en plats skicka mail till: eleonore.lind@telia.com

 

Detta är ett kostnadsfritt arrangemang.

 

Hjärtligt välkomna!

 

Höstens föreläsning: Introduktion till TA!

Måndagen den 18 september

Copyright @ All Rights Reserved

Eleonore Lind Tillsammans i Samtal AB

 

Utbildningar, föreläsningar, medling, handledning och samtalsterapi

https://www.youtube.com/watch?v=95lnfGNbF8A