Start

www.eleonorelind.se

 

eleonore@eleonorelind.se

 

+46 709 94 74 35

Utbildningar hösten 2024


Medling som metod, två dagar den 27-28 november 2024 i centrala Göteborg. 

Pris: 5 450:- + moms


I SITAs regi erbjuder jag tillsammans med kollegor, en 1-årig coach utbildning, två åriga utbildningar i kommunikation och samtalsmetodik som vilar på transaktionsanalytiska grunder samt avancerade utbildningar.

För mer information: www.transaktionsanalys.nu


Tillsammans med min kollega Lottie Wahlin erbjuder Institutet för Medlarutbildning i Sverige utbildningar i medling vid brott. Hösten 4-dagars utbildning är den 17-18 september och den 29-30 oktober. Mer information finns på: www.medlarutbildning.com

 

Det mesta i livet brukar ordna sig! Men ibland kan man behöva ta hjälp av en professionell person med kunskap och erfarenhet.

Även under dessa underliga tider erbjuder jag terapi. Om Du inte vill träffas fysiskt går det bra att göra det digitalt. Välkommen att höra av Dig!

 

Min teoribildning och praktik, oavsett område vilar på transaktionsanalytiska, (TA) grunder. TA är en kommunikationsteori och en social psykiatri - väl beprövad och evidensbaserad. I mitt arbete fokuserar jag på de konflikter som uppstår inom oss eller mellan mig och andra och som kan leda till lidande och depression.

 

Jag erbjuder:

- samtalsterapi för enskilda och par, handledning, enskilt och i grupp

 

- medling, utbildning och föreläsningar i medling vid brott, skolmedling, grannmedling samt medling på arbetsplatsen


- introduktionsutbildning i transaktionsanalys samt längre utbildningar till Samtalsterapeut och till Certifierad Transaktionsanalytiker, tillsammans med kollegor i Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA


- utbildningar i konflikthantering, etik och värdegrund

 

- föreläsningar, en timme eller längre.

 Referenser från tidigare uppdrag kan fås. 


 

Om mig:

Redan 1975 kom jag i kontakt med TA genom Jaqui Schiffs bok "All my children". Detta ledde till att jag gjorde flera års terapi i s.k. gruppmaratons, både i England och Indien.


Eftersom jag har en bakgrund i modern- och jazzdans, utbildade jag mig 1979 i Natural Dance Therapy i London.


Under 80-talet levde jag "gröna vågen"-livet i England med barn, hundar och hästar. Och som många andra,  gick jag runt 40 igenom en livskris, vilket ledde till att jag påbörjade min utbildning i TA, medling och Advanced Integrative Counselling (samtalsterapi).


1998 flyttade jag tillbaka till Göteborg där jag bl.a. arbetade med samtalsterapi i samarbete med Dr Agneta Wikland. Vårt fokus var stressrelaterad psykisk ohälsa.


Jag utvecklade samtidigt skolmedling, genom Medkompis-projekt i  skolor i Göteborg. Boken, "Medkompis-medling och konflikthantering i skolan" blev ett resultat av detta. Boken låg som underlag till omfattande insatser i skolmedling, framför allt i Norrbottens län. Detta kan man läsa om på Skolverkets hemsida (sök på: Mobbning och det som görs).


Mellan 2004 och 2008 arbetade jag nationellt på Brottsförebyggande rådet med regeringsuppdraget Medling vid brott. En omfattande arbetsuppgift var implementering och utbildning av medlare i medling vid brott. Uppdraget innehöll också att utveckla en nationell utbildning i medling vid brott.


Efter regeringsuppdraget 2008 har jag återigen min verksamhet på västkusten och sedan 2014 driver jag tillsammans med kollegor, Scandinavian Institute for Transactional Analysis. Denna verksamhet sker på mottagningen på Prästgårdsängen 5 i centrala Göteborg.

 


Varför jag jobbar med TA! En intervju från EATA konferensen i Geneve 2016

Since 1994 I have been pacticing Transactional Analysis, TA as well as being a mediator.

I have a private practice in Göteborg on the West coast of Sweden. I see individual clients in therapy and supervision as well as teaching TA.

With colleagues I run Scandinavian Instittue for Transactional Analysis where we teach TA to beginners, intermidiate as a two-year training in the basic of TA. After that trainees can join the Advanced training in order to pass their CTA exam.


I do mediation in different fields, primarily at the workplace. I also teach Restorativ Justice for municipalities with colleagues. This I have been doing since 2000.


I also work online in Swedish and English.