Start

www.eleonorelind.se

 

eleonore@eleonorelind.se

 

+46 709 94 74 35

Utbildningar hösten 2021

Digital Grannmedlingsutbildning i Svenska Allmännyttans regi 18-20/10, 9-13 varje dag.


Medling vid brott tillsammans med Lottie Wahlin i Institutet för Medlingsutbildning i Sveriges regi i centrala Göteborg, fyra dagar, 15-16/9 och 13-14/10.


Digital introduktionsutbildning i medling som metod, tre dagar 1-3/12, 9-13 varje dag.

Det mesta i livet brukar ordna sig! Men ibland kan man behöva ta hjälp av en professionell person med kunskap och erfarenhet.

Även under dessa underliga tider erbjuder jag terapi. Om Du inte vill träffas fysiskt går det bra att göra det digitalt. Välkommen att höra av Dig!

 

Min teoribildning och praktik, oavsett område vilar på transaktionsanalytiska, (TA) grunder. TA är en kommunikationsteori och en social psykiatri - väl beprövad och evidensbaserad. I mitt arbete fokuserar jag på de konflikter som uppstår inom oss eller mellan mig och andra och som kan leda till lidande och depression.

 

Jag erbjuder:

- samtalsterapi för enskilda och par, handledning, enskilt och i grupp

 

- medling, utbildning och föreläsningar i medling vid brott, skolmedling, grannmedling samt medling på arbetsplatsen


- introduktionsutbildning i transaktionsanalys samt längre utbildningar till Samtalsterapeut och till Certifierad Transaktionsanalytiker, tillsammans med kollegor i Scandinavian Institute for Transactional Analysis, SITA


- utbildningar i konflikthantering, etik och värdegrund

 

- föreläsningar, en timme eller längre.

 Referenser från tidigare uppdraag kan fås. 


”The Pen is mightier then the sword” Bulwer-Lytton 1839

All parties must come together for mediation to take place, all stakeholders much sit at the table, even enemies. In Eastern Ukraine representatives from the pro-Russian side must be included for the peace process to begin. 


Article on peacebuilding in my blogg.

 

 

Om mig:

Redan 1975 kom jag i kontakt med TA genom Jaqui Schiffs bok "All my children". Detta ledde till att jag gjorde flera års terapi i s.k. gruppmaratons, både i England och Indien.


Eftersom jag har en bakgrund i modern- och jazzdans, utbildade jag mig 1979 i Natural Dance Therapy i London.


Under 80-talet levde jag "gröna vågen"-livet i England med barn, hundar och hästar. Och som många andra,  gick jag runt 40 igenom en livskris, vilket ledde till att jag påbörjade min utbildning i TA, medling och Advanced Integrative Counselling (samtalsterapi).


1998 flyttade jag tillbaka till Göteborg där jag bl.a. arbetade med samtalsterapi i samarbete med Dr Agneta Wikland. Vårt fokus var stressrelaterad psykisk ohälsa.


Jag utvecklade samtidigt skolmedling, genom Medkompis-projekt i  skolor i Göteborg. Boken, "Medkompis-medling och konflikthantering i skolan" blev ett resultat av detta. Boken låg som underlag till omfattande insatser i skolmedling, framför allt i Norrbottens län. Detta kan man läsa om på Skolverkets hemsida (sök på: Mobbning och det som görs).


Mellan 2004 och 2008 arbetade jag nationellt på Brottsförebyggande rådet med regeringsuppdraget Medling vid brott. En omfattande arbetsuppgift var implementering och utbildning av medlare i medling vid brott. Uppdraget innehöll också att utveckla en nationell utbildning i medling vid brott.


Efter regeringsuppdraget 2008 har jag återigen min verksamhet på västkusten och sedan 2014 driver jag tillsammans med kollegor, Scandinavian Institute for Transactional Analysis. Denna verksamhet sker på mottagningen på Prästgårdsängen 5 i centrala Göteborg.

 


Varför jag jobbar med TA! En intervju från EATA konferensen i Geneve 2016