Handledning

Digital handledning för medlare i medling vid brott våren 2024


Många medlare som arbetar för kommunen, t.ex. inom socialtjänsten har handledning tillsammans med kollegor som arbetar med annat, om än närliggande arbetsuppgifter. Men att ha handledning i medling vid brott kräver ett annat fokus och andra perspektiv.


Att arbeta med medling vi brott inom socialtjänsten kan många gånger vara ett ensamt arbete och tiden som finns avsatt för medlingen kan lätt försvinna i andra arbetsuppgifter, särskilt om man har medling som en del i sin tjänst.


Många som inte är insatta i metoden har svårt att greppa vad medling vid brott innebär och det kan finnas en rädsla för att tacka ja till något man inte riktigt har koll på. Det kan också vara så att kollegor inom socialtjänst eller samarbetspartners, polis, åklagare och domare inte riktigt förstår vad det handlar om eller hur det går till.


Handledningen kan vara ett stöd i medlingsprocessen, men också i att få till stånd fler medlingar i kommunen. Vi kan lägga fokus på ärendehandledning, process samt organisationsfrågor.


Handledningen vilar på teorierna om den reparativa rättvisan och har en transaktionsanalytisk grund, TA.

TA är en väl beprövad och evidensbaserad kommunikationsteori som lämpar sig väl i just medling som metod. Man behöver inte ha några förkunskaper i transaktionsanalys, TA för att tillgodogöra sig handledningen.


Tid: 2 gånger per termin (initialt, om intresse och behov finns för fler gånger kan det omförhandlas),

3 timmar per gång.

Kostnad per termin: (man kontrakterar för en termin åt gången): 3 900:- + moms

Plats: Digitalt via Zoom


E-post: eleonore@eleonorelind.se      Telefon: 0046 709 94 74 35


Välkommen!