UtbildningarIntroduktionskurs i transaktionsanalys den 27 - 28 oktober 2020


Transaktionsanalysen (TA),  är en kommunikationsteori och en handfast metodik, användbar på jobbet, i vardagen och med familjen. Inom TA kan man arbeta kognitivt, känslomässigt, systemiskt och psykodynamiskt. Förändring sker genom tydliga överenskommelser om vilka mål som ska uppnås och hur arbetet dit ska bedrivas.

 

TA är utmärkt som ett komplement till andra typer av terapier och coachningsinriktningar och används inom olika fält, terapi, organisationsutveckling, pedagogik och counselling/coachning.

 

Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med människor: inom näringslivet, kommunal och statlig verksamhet, t. ex. chefer, HR ansvariga, socionomer, kuratorer, lärare och personalansvariga och till dem som vill vidareutveckla sig genom personlig utveckling.

 

Ur innehållet:

- Transaktionsanalysen grundläggande värden och etik, dess utveckling, teori och syfte

- Jagtillstånd - en utmärkt och användbar modell i förståelsen av hur individer fungerar

- Analys av vår kommunikation, och hur vi kan bli tydligare i att föra fram våra budskap samt minska missförstånd

- Hur strukturerar vi vår tid på bästa sätt, och var finner vi vår motiverande kraft

- Nedvärderingar, hur vi ignorerar viktig information när vi löser problem

- Att få syn på de psykologiska spel som leder till att vi mår dåligt

- Hur man löser känslomässiga problem

- Livshistoriens påverkan på våra beslut

- Hur man formulerar tydliga kontrakt för att uppnå framgångsrika mål.

 

Pris: 4 950:- + moms,

Tid: Dag 1, 10 – 17 och dag 2, 9-16

Plats: Prästgårdsängen 5 i centrala Göteborg

 

 

Eleonore Lind Tillsammans i Samtal AB


Utbildningar, föreläsningar, medling, handledning och samtalsterapi

Copyright @ All Rights Reserved