Utbildningar


Introduktionskurs i medling


Den 16 - 17 mars 2023


En två dagars utbildning i medling och konflikthantering som ger dig förståelse för arbete med mellanmänskliga konflikter


Medling är en stegvis process i vilken en opartisk tredje part, medlaren, hjälper och underlättar för parterna i en konflikt att själva komma fram till en ömsesidigt godtagbar överenskommelse. Det är ett kraftfullt sätt att arbeta med konflikter.

I medling får parterna själva äga sin konflikt och ta ansvar för att finna lösningar som passar samtliga berörda.


Medling innebär ett stöd för parterna i en konflikt att struktureraproblemet och att uttrycka sina intressen och behov. Att stärka parternas självförtroende genom att föra över ansvaret för konflikten och dess lösning på parterna själva. Medlaren är facilitator som hjälper parterna att finna sina egna lösningar, lösningar som de inte alltid själva ser eller tror är möjliga.


Utbildningenblandar teori, diskussion och övningar.


Den teoretiska grunden vilar på vedertagna medlingsmetoder, transaktionsanalys och Restorative Practices (medlings och dialogmetoder). Den lämpar sig väl för er som möter konflikter i arbetet, som grannmedlare, bovärd, chef eller lärare, med HR- eller socialafrågor.


I utbildningen används Eleonore Linds handfasta kompendium om medlingoch konflikthantering.


Ur innehållet:

Konflikthantering,konflikteskalation samt att förebygga konflikter

Den enskildes ansvar i konflikter och medlingens grunder

Hur man leder en medling, teori och praktik, vi övar förberedelse inför medling samt medling i mindre grupper.


Utbildningen blandar teoretiska pass med arbete och övningar i mindre grupper.


Tid: 16-17 mars 2023.

Dag 1: 10-17

Dag 2: 9-16 

Pris: 5 450:- + moms

Plats: Prästgårdsängen 5, Centrala Göteborg


För mer information vänligen kontakta: Eleonore Lind 0709 94 74 35 eller eleonore@eleonorelind.se