Utbildningar

En tvådagars introduktionsutbildning i samtalsmetodik och kommunikationsteori
den 13-14 september 2023


Skulle du vilja förbättra din kommunikation med dina medarbetare, din familj eller dina vänner? Bli tydligare i vad du vill säga och få en större förståelse för andra. Eller vill du utvecklas personligen? Välkommen till en introduktionskurs i kommunikation!
Utbildningen vilar på kommunikationsteorin, transaktionsanalys (TA). Det är en kommunikationsteori och en handfast metodik, användbar på jobbet, i vardagen och med familjen. Inom TA kan man arbeta kognitivt, känslomässigt, systemiskt eller psykodynamiskt. Förändring sker genom tydliga överenskommelser om vilka mål som ska uppnås och hur arbetet dit ska bedrivas.


Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med människor: inom näringslivet, kommunal och statlig verksamhet, t. ex. chefer, HR ansvariga, socionomer, kuratorer, lärare och personalansvariga eller till dem som vill vidareutveckla sig personligen.


Ur innehållet:
- jagtillstånd - en utmärkt och användbar begreppsmodell som hjälper oss att förstå hur vi fungerar
- analys av vår kommunikation, och hur vi kan bli tydligare i att föra fram våra budskap samt minska missförstånd
- ”regler” för kommunikation
- hur vi strukturera vår tid på bästa sätt, och var finner vi vår motiverande kraft?
- Varför vi ibland misslyckas med att lösa våra problem och hur vi kan åtgärda detta
- att få syn på de ”psykologiska spel” som leder till att vi mår dåligt
- hur man löser känslomässiga problem
- vår livshistorias påverkan på våra beslut
- hur man formulerar tydliga kontrakt för att uppnå framgångsrika mål.


Du får teori varvat med övningar och diskussioner för att förankra och fördjupa kunskapen.


Pris: 4 900:- + moms, för privatpersoner 4 900:- inklusive moms
Tid: Dag 1, 10 – 17 och dag 2, 9 – 16
Plats: Prästgårdsängen 5 i centrala Göteborg
Kursmaterial i form av handbok ingår.